بررسی مالکیت فلسطین در تورات 5 / چگونه یهودیان تابوت عهد را از دست دادند؟

و خداوند می‌گوید که بار دیگر تابوت عهد یَهُوه را ذکر نخواهند کرد و آن را زیارت نخواهند نمود و بار دیگر ساخته نخواهد شد.

بررسی مالکیت فلسطین در تورات 5 / چگونه یهودیان تابوت عهد را از دست دادند؟

 


کرامتی از حضرت حجه(عج)

يكى از داستانهايى كه علماء و افراد مورد اطمينان نقل كرده اند و به عنوان يك حادثه قطعى ، در عصر خود شهرت يافت ، داستان ((ابوراجح ))است .

 


آیا دو عقوبت یهود در سورۀ إسراء تحقق یافته است؟

اين‌ پيش‌گويي‌ خداوند در تورات كه حضرتش براي مسلمانان بازگو فرموده، حقيقتاً‌ نوعي‌ تحذير و اتمام‌ حجت‌ بر یهود بوده تا خوف ‌خداوند ذوالجلال را هميشه‌ در دل‌ داشته‌ باشند ولي‌ بايد گفت‌ آنچه‌ خدا‌ تحذير داده‌ بود‌ همگي‌ رخ‌ داده‌ و دشمنان قوم‌ يهود در دو نوبت‌، معبد مقدس‌ اين‌ قوم‌ را نیز تخریب‌ كرده‌اند.

آیا دو عقوبت یهود در سورۀ إسراء تحقق یافته است؟

 


ورزش مدرن به مثابه بت‌پرستی مدرن در جهان

فکر می‌کنم به جای حرف های شعاری درباره رقابت‌های سالم در فوتبال و «نقش مهمی که المپیک در اتحاد ملت‌ها ایفا کرده!»، بهتر است تحقیق کنیم تا بفهمیم چرا و چگونه این ب‍ُت‌پرستی مدرن پدیدار شد.